Missie/Visie

Waar komen we vandaan?

Mentale gezondheid is iets waar iedereen mee te maken heeft. In Nederland krijgt bijna de helft (43,5%) van alle mensen in zijn of haar leven een psychische aandoening, waarbij niet alleen zijzelf maar ook hun directe omgeving de gevolgen van ondervinden. Een deel van deze mensen heeft te maken met aangeboren psychische aandoeningen, zoals autisme of ADHD, maar een groot deel van de bevolking ontwikkelt pas later in het leven een psychische aandoening, zoals een depressie of een angststoornis. Oorzaken van deze psychische aandoeningen zijn complex, maar hebben vaak (deels) een oorsprong in de omgeving. 

Ook veel jongeren krijgen te maken met mentale gezondheid en psychische aandoeningen. Ruim een kwart van alle jongvolwassenen geeft aan psychisch ongezond te zijn, bijvoorbeeld omdat zij zich vaak eenzaam, angstig, somber en/of gestrest voelen. In de afgelopen jaren is het percentage jongvolwassenen dat zich psychisch ongezond voelde geleidelijk toegenomen. Alhoewel erfelijkheid van deze aandoeningen zeker een rol speelde, gaf een groot deel van de jongeren aan dat externe factoren (bijvoorbeeld een verandering in leefomgeving of stress) de belangrijkste oorzaak zijn van deze toename.

Stichting SCHERP begon in 2015 met het bespreekbaar maken van maatschappelijke en mentale problemen onder jongeren. Aanleiding is de dood van Dennis, die op 20-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte na jarenlang depressief te zijn geweest. Voor het team van SCHERP was dit de aanleiding om te starten met het maken van documentaires en online content, het organiseren van thematische evenementen en het ontwikkelen van campagnes over mentale gezondheid onder jongeren. 

Missie

Als organisatie vinden wij dat geen enkele jongere alleen hoeft te worstelen met levensvragen en (mentale) gezondheid. Wij willen een positieve verandering teweegbrengen in de manier waarop jongeren mentaal welzijn benaderen, door dit onderwerp niet langer als ‘zwaar’ te beschouwen maar juist als een normaal thema waarover het interessant en informatief is om te praten. Ons doel is om jongeren te helpen bij het vinden van hun eigen (veer)kracht, zodat zij vol vertrouwen en met een positieve blik de toekomst tegemoet kunnen gaan.

Visie

De visie van Stichting SCHERP is een wereld waarin (mentale) gezondheid bij jongeren bespreekbaar is en waar jongeren toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben. Wij geloven dat een open en positieve houding ten opzichte van mentaal welzijn kan leiden tot een betere preventie van psychische problemen bij jongeren.

Door documentaires te maken, campagnes en evenementen te organiseren over maatschappelijke thema’s rondom jongeren, willen wij het praten over (mentale) gezondheid normaliseren en leuk en interessant maken. Hiermee streven wij ernaar om de bewustwording en kennis over mentaal welzijn te vergroten, zodat jongeren in staat zijn om tijdig hulp te zoeken en steun te vinden in hun directe omgeving. Hiermee wil SCHERP voorkomen dat deze jongeren (langdurig) in het zorgsysteem terechtkomen en zelf veerkrachtiger worden als het gaat om de uitdagingen die zij in hun leven tegenkomen.