Missie/visie

Ontstaan

Stichting SCHERP is ontstaan na het maken van twee documentaires (To my loved ones, 2016 & Stress to Impress, 2017) waarbij de mentale gezondheid van jongeren centraal stond. Met deze documentaires hebben wij iets kunnen betekenen voor het bewustzijn van jongeren over hun mentale gezondheid door middel van views op YouTube, sociale media campagnes, media optredens, het organiseren van viewings op scholen en twee evenementen waarbij de films in première gingen.

Missie/visie

Stichting SCHERP wil psychische problemen bij jongeren helpen voorkomen en wil het praten over mentale gezondheid normaal en zelfs leuk & interessant maken. Het is belangrijk dat onze aanpak luchtig, jong, informatief en humoristisch is zodat we jonge mensen aanspreken en zo (psychische) gezondheid normaliseren.

Onze organisatie is anders dan vergelijkbare organisaties omdat wij ons volledig richten op jongeren en omdat wij de jongeren zelf ook aan het woord laten. Wij gaan ervanuit dat jongeren ook gewoon mensen zijn die nadenken over levensvragen en maatschappelijke thema’s die zij in hun leven tegenkomen. Ook is stichting SCHERP onderscheidend omdat we thema’s die eigenlijk als ‘zwaar’ worden beschouwd op een luchtige en leuke manier in beeld brengen. We zetten jongeren aan het denken en willen hen inspireren om na te denken over wat maatschappelijke thema’s in hun leven betekenen.