Beleidsperiode 2022-2023

Wat doen we deze periode?

In de documentaires van Stichting SCHERP wordt elke beleidsperiode een ander thema behandeld. Denk hierbij aan de mannencultuur, het uiterlijk, prestatiedruk, religie, seksualiteit en alcoholgebruik.

In de periode 2022-2023 behandelt Stichting SCHERP de mannencultuur en mentale gezondheid onder jonge mannen en organiseren we het evenement A Man’s World welke gaat over de mentale gezondheid van (jonge) mannen in de Kunstlinie te Almere.

NB. Zie ook onze pagina Evenement ‘A Man’s World’ 20 september 2023 – Stichting Scherp voor de actuele stand van zaken van onze activiteiten!

Het verkrijgen van inkomsten

Stichting SCHERP is afhankelijk van donaties, subsidies en schenkingen. In de genoemde periode (en ook daarvoor) hebben we o.a. inkomsten verkregen van:

  • Gemeente Almere
  • Emanuel Snatager Foundation
  • Studenten welzijnsfonds
  • Cultuurfonds Almere
  • Socialrun
  • DELA Coöperatie
  • via donaties

Voor het beheer van de baten en lasten van onze stichting hebben we een zakelijke rekening bij de RABO-bank. Onze penningmeester beheert de zakelijke rekening en genereert zonodig overzichten van het vermogen van SCHERP. Uitgaven voor onze stichting zijn afhankelijk van het thema en worden in overleg met alle betrokkenen van SCHERP betaald door de penningmeester.

Het beloningsbeleid van Stichting SCHERP

Het bestuur krijgt, in goed overleg, geen beloning (vacatiegeld) voor de verleende diensten. De overige medewerkers werken veelal als vrijwilliger maar zijn ook beschikbaar als ZZP’er wanneer ‘klussen’ moeten worden gedaan. Denk hierbij aan het filmen en editen/monteren van geschoten filmbeelden.

NB. Stichting SCHERP heeft geen werknemers in dienst!

Jaarrekening 2022

Na een voor ons lastige periode met:

  • een Corona pandemie waardoor we opeens niet meer konden filmen,
  • een failliete eigenaar van ons kantoor waardoor we ons gezellig kantoortje moesten verlaten,
  • vele afwijzingen voor subsidies (…)

…..konden we in 2022 eindelijk weer aan de slag met het proberen te verkrijgen van subsidies en het verder organiseren van ons evenement A Man’s World. De gemeente Almere heeft ons via het Almeers Preventieakkoord gesteund, het Studenten Welzijnfonds vond ons project zo belangrijk dat we een mooie subsidie hebben mogen ontvangen. Als klap op de vuurpijl meldde het Emanuel Snatager Foudation zich spontaan bij ons en heeft het Living Lab van ons evenement ondersteund! Na regen in ons geval toch echt zonneschijn!!!!

Bekijk  HIER  de cijfers en resultaten van het jaar 2022